Viet Moat Portfolio nửa đầu năm 2017

Mời bạn đọc xem: Kết quả của My Portfolio (rổ đầu tư cá nhân của mình) tại đây Kết quả chọn cổ phiếu/quỹ của My Portfolio tại đây Chi tiết về My Portfolio và Viet Moat Portfolio tại đây Giới thiệu về rổ Viet Moat Portfolio (VMP): VMP là rổ chứng khoán đại diện cho xấp xỉ 5%… Continue reading Viet Moat Portfolio nửa đầu năm 2017

Kết quả đầu tư “năng động”

This page is intended to evaluate my stock/fund picking skills It’s a shorter version of the bi-annually “Kết quả đầu tư” in order to let me and readers quickly assess my “active” investments. Stocks are benchmarked to MSCI World Index and funds are benchmarked to the indices designated by the fund managers. World Moat Portfolio… Continue reading Kết quả đầu tư “năng động”

Kết quả đầu tư nửa đầu năm 2017

Xem kết quả đầu tư năm 2016 tại đây Bên dưới là kết quả đầu tư của My Portfolio nửa đầu năm 2017. Để biết thêm chi tiết của My Portfolio bạn có thể click vào đây Giải thích cách tính lãi/lợi nhuận: % Lãi kép – Cách 1: nếu như tất cả số tiền mặt đầu… Continue reading Kết quả đầu tư nửa đầu năm 2017

Kiếm ý tưởng đầu tư từ đâu?

As a private investor I do not have the luxury of using institutional platforms/tools such as Bloomberg terminal, CapitalIQ or any premium market research report that costs $1000 each. When I first started out picking individual stocks I had limited tools available to generate investment ideas… …It turned out though that ideas can be generated… Continue reading Kiếm ý tưởng đầu tư từ đâu?