VN Portfolio

Bắt đầu từ tháng 12 này mình sẽ quản lý một rổ cổ phiếu thứ 2 đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Rổ cổ phiếu này là rổ của gia đình mình và chỉ vỏn vẹn 5-10% tổng tài sản.

Tuy vậy, mình sẽ đầu tư với phương thức giống với cách mình đang đầu tư hiện tại ở thị trường Mỹ, Anh và Châu Âu.

Mục tiêu: Đầu tư vào các công ty có 1/Hào kinh tế rộng và 2/ Định giá thấp hoặc vừa phải.

Tầm nhìn: Dài hạn > 10 năm.

Lý do không đầu tư vào quỹ mở: Hiện tại theo nghiên cứu của mình thì thị trường VN có tầm 10 quỹ mở năng động. Tất cả các quỹ này đều không thích hợp với cách đầu tư của mình bởi:

-Họ đi theo phương thức đầu tư giá trị hoặc tăng trưởng trong khi đó mình tin vào đầu tư chất lượng.

-Họ mua bán cổ phiếu khá nhiều dẫn đến phí phải trả khá cao.

-Rổ cổ phiếu quá đa dạng dẫn đến lợi nhuận sẽ không cao trong tương lai dài hạn.

– Họ thiếu dữ liệu về nhà quản lý quỹ hoặc dữ liệu khá mập mờ.

-Quỹ không nêu rõ phương thức đầu tư.

Cuối cùng mình xin cảm ơn gia đình đã tin tưởng và cho mình cơ hội được quản lý một phần tài sản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s