Kết quả đầu tư – 15/16

My Portfolio (MP)

Kết quả đầu tư của MP sau 1 năm. Định giá tại ngày 18 tháng 11 năm 2016

Để biết thêm chi tiết của MP mời bạn hãy nhấn vào đây

chien

Lưu ý: là một nhà đầu tư cá nhân mình không cần phải lo nghĩ nhiều đến việc thắng thị trường như các nhà quản lý quỹ bởi tầm nhìn đầu tư của mình sẽ dài hơn nhiều so với họ (kết quả đầu tư của nhà quản lý quỹ được đánh giá với tầm nhìn vỏn vẹn từ 3-5 năm).

Tuy vậy mình mong rằng tỉ suất lợi nhuận kép tương đương nêu ở trên sẽ luôn lớn hơn 10% về lâu về dài.

Viet Moat Portfolio (VMP)

Mình mới chỉ bắt đầu quản lý VMP từ tháng 12 năm 2016 nên kết quả đầu tư của rổ cổ phiếu này sẽ được báo cáo chi tiết vào cuối năm sau.

Để biết thêm chi tiết của VMP mời bạn hãy nhấn vào đây

#keepgoingv

One thought on “Kết quả đầu tư – 15/16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s