Danh mục đầu tư

Thông tin tại ngày 12 tháng 5 năm 2017

Danh mục cá nhân: My Portfolio (MP) Danh mục gia đình: Danh mục cổ phiếu chất lượng Việt Nam (Viet Moat Portfolio – VMP)
50% – Danh mục cổ phiếu chất lượng (World Moat Portfolio – WMP)

·       Hàng tiêu dùng:  PepsiCo, Colgate, Starbucks

·       Tài chính: Wells Fargo

·       Công nghệ: Visa

15% – Quỹ đầu tư cổ phiếu Anh Quốc Lindsell Train

35% – Các quỹ chỉ số khác nhau đi theo thị trường cổ phiếu, trái phiếu và nhà đất

10% – Sabeco

10% – Vinacafe Biên Hòa

10% – Vietcombank

10% – Vinamilk

5% – Cáp treo Tây Ninh

5% – Safoco

5% – Hàng tiêu dùng Masan

5% – Công ty đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam

5% – Công ty đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội

5% – Phong tom Sa Giang

15% – Khác bao gồm: CAV, DQC, LIX, QNS, MWG, VGC

15% – Tiền mặt

Lưu ý: Phần trăm danh mục là phần trăm mà mình nhắm tới chứ không nhất thiết đúng y chang với phần trăm hiện tại. (Ví dụ: danh mục cá nhân của mình được phân bố vào WMP không nhất thiết là đúng 50% vào thời điểm hiện tại, nhưng nó thể hiện % mà mình thấy “vừa” và phản ánh đúng thực tế nhất)