Viet Moat Portfolio nửa đầu năm 2017

Mời bạn đọc xem: Kết quả của My Portfolio (rổ đầu tư cá nhân của mình) tại đây Kết quả chọn cổ phiếu/quỹ của My Portfolio tại đây Chi tiết về My Portfolio và Viet Moat Portfolio tại đây Giới thiệu về rổ Viet Moat Portfolio (VMP): VMP là rổ chứng khoán đại diện cho xấp xỉ 5%… Continue reading Viet Moat Portfolio nửa đầu năm 2017

Kết quả đầu tư “năng động”

This page is intended to evaluate my stock/fund picking skills It’s a shorter version of the bi-annually “Kết quả đầu tư” in order to let me and readers quickly assess my “active” investments. Stocks are benchmarked to MSCI World Index and funds are benchmarked to the indices designated by the fund managers. World Moat Portfolio… Continue reading Kết quả đầu tư “năng động”