Kết quả đầu tư nửa đầu năm 2017

Xem kết quả đầu tư năm 2016 tại đây Bên dưới là kết quả đầu tư của My Portfolio nửa đầu năm 2017. Để biết thêm chi tiết của My Portfolio bạn có thể click vào đây Giải thích cách tính lãi/lợi nhuận: % Lãi kép – Cách 1: nếu như tất cả số tiền mặt đầu… Continue reading Kết quả đầu tư nửa đầu năm 2017