Kết quả hoạt động năm 2016 của các công ty trong danh mục VMP

Update cho ngày 15 tháng 2 năm 2017 Trong bài viết này mình sẽ cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty trong rổ VMP. Rổ VMP – viết tắt cho Viet Moat Portfolio là rổ cổ phiếu mình đang quản lý cho gia đình mình. Để biết thêm chi tiết… Continue reading Kết quả hoạt động năm 2016 của các công ty trong danh mục VMP